Forutsigbarhet i en uforutsigbar hverdag

Aviator Norge utfører bakketjenester for de flyselskapene som er deres kunder. Dette omfatter både innsjekk, bagasjemottak og håndtering, renhold og klargjøring av fly, boarding og mye annet. Store variasjoner i antall reisende og værforhold som skaper forsinkelser, gjør bemanningsbehovet uforutsigbart. Vaktlister må derfor stadig endres, ofte på kort varsel. 

Systemer er tilpasset arbeidsflyten

Aviator Norge har samarbeidet med Capitech om bemanningsplanlegging og -rapportering i flere år. En del av selskapet brukte en løsning, fra en annen leverandør. I fjor bestemte Aviator Norge seg for å samles rundt ett system, og Capitech vant konkurransen.

— Capitechs fleksible løsning og deres kjennskap til vår spesielle bransje, var viktig for at de ble valgt – i tillegg til at prisen var konkurransedyktig, forteller Marius Grande, prosjektleder i Aviator Norge.

Capitechs løsning omfatter bemanningsplanlegging, bemanningsdokumentasjon og bemanningsrapportering. Systemet gir grunnlag både for utbetaling av lønn og for fakturering der kundene betaler per medgåtte time.

—Løsningen er så fleksibelt at systemet har tilpasset seg oss. Det er ikke vi som må innordne oss et system, forklarer Grande videre.

Aviator Norge har nå ett felles system. Tidligere var det svært vanskelig å sammenligne ressursbruken i de forskjellige delene av selskapet. Tallgrunnlaget var for ulikt — Med ny plattform har vi likt sammenligningsgrunnlag og likt beregningsgrunnlag for tid og lønn. Dermed kan vi lettere finne årsaker til forskjeller og lære av hverandre, sier Grande.

Raske endringer

Trafikken på flyplassene er forskjellig fra Gardermoen til for eksempel Bardufoss. Men, det er likevel den samme logikken, de samme tariffene og reglene som skal styre bemanningen. Når flyselskapene bytter mellom sommer- og vinterruter, kan det bli store endringer i vaktplaner. Men, det skjer også endringer på svært kort tid. Været spiller ofte en viktig rolle. Forsinkede fly medfører endring i bemanning på flere flyplasser, og slike endringer kan skje på svært kort varsel.

— Vi håndterer også de passasjerene som trenger assistanse til flyet. Hele 76 % av disse bestillingene kommer kortere enn tre døgn før reisen. Få eller mange slike oppdrag kan bety endring for 10 – 15 personer for en flyplass som Gardermoen, forklarer Grande videre.

Viktig både for langsiktig og kortsiktig planlegging

— Planleggingsbiten av systemet er ekstremt viktig for oss. Den langsiktige planleggingen gjør det mulig å legge overordnede planer. Vi får så god oversikt at konsekvensene, når planene må endres, blir mye tydeligere. Når våre operative ledere foreslår å legge en person inn i en vaktliste, kommer det for eksempel opp beskjed dersom denne vakta medfører overtid eller andre tillegg, utdyper Grande.

Innføringen av det nye og oppgraderte systemet er ganske nytt, men Grande er ikke i tvil om at dette vil være lønnsomt på sikt.

Hensikten for Aviator Norge har vært tredelt: De ønsket et helhetlig system som sikrer like rutiner over hele landet og de ønsket å forenkle arbeidet, slik at de sparer administrativt arbeid både sentralt og ute på stasjonene. Dessuten ville de frigjøre tid for de som arbeider med vaktplanene.

— Den lille økningen i tidsbruk i langtidsplanleggingen frigjør mye tid når det må gjøres kortsiktige endringer, sier Grande videre. 

Svært godt samarbeid

I utviklings- og realiseringsfasen har samarbeidet mellom Aviator Norge og Capitech vært nært. — Det har vært et ekstremt godt samarbeid, og prosessen har foregått helt upåklagelig. Ingenting har vært umulig – sammen har vi funnet gode logiske løsninger på de flokene som har dukket opp. Prosjektleder og konsulenter i Capitech har stor kunnskap om sitt produkt, og når de i tillegg har innsikt i vår bransje, har dette prosjektet gått svært bra, forteller en fornøyd Marius Grande.

 

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss da vel!

+47 932 01 300
firmapost@capitech.no

Eller send oss melding